A Farm

'Neked Érik'

A Gyümölcsfarm

Szakmai háttér

A történet több évtizedre nyúlik vissza. Fiatalon a keszthelyi Agrártudományi Egyetemen végeztem, majd a Növényvédelmi szakmérnöki szakon megszerzett diplomával karantén felügyelői munkakörben helyezkedtem el előbb a Pest megyei, majd az országos, központi Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságnál.

Hatásköröm alá tartozott a szaporítóanyagok idegenhonos károsítóktól való mentességének biztosítása mellett a termőföldek védelme, a növényvédő szereken át a friss fogyasztású zöldségek és gyümölcsök, illetve feldolgozatlan növényi termékek hatósági felügyelete. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a sok elméleti tananyag tapasztalati tudássá érhetett családi gazdaságunkban.

 

A barackos létrejötte… 

A 90-es években lehetőségem adódott egy 6 hektáros terület megvásárlására Érd és Százhalombatta közötti területen. Mi más is kerülhetett volna elsődlegesen a meszes vályogtalajba, ahol a napsütéses órák száma 20000 óra/év, és a fagyoktól viszonylag védett? Hát persze, hogy őszibarack és kiegészítésként egy másik, közeli területen 1 hektár alma.

Hogy mit jelentett „a barackos”? Először is lehetőséget az elméleti ismeretek gyakorlati megvalósítására és új kérdések megválaszolására. Bővebben: Milyen fajtákat ültessünk, figyelembe véve a majdani gyümölcsvásárlók igényeit az új és a megszokott, kedvelt ízek iránt, de mindig szem előtt tartva, hogy mely fajták érezhetik jól magukat ezen a vidéken. Hogyan valósítsuk meg a gyümölcsfák megvédését a károsítóktól környezetkímélő megoldásokat lehető legjobban biztosító növényvédő szerekkel? Hogyan biztosítsuk a megtermelt gyümölcs értékének megőrzését tárolással, feldolgozással? Jelentette az utánajárást a friss szakmai-tudományos eredményeknek, a lehetséges megoldások mérlegelését, a jónak találtak megvalósítását, az óhatatlan kudarcok értékelését, a következtetések levonását a továbblépéshez.

Célom egy olyan technológia kialakítása volt, amivel kistermelői szinten is előállítható a kiváló minőségű áru.

 

…és „gyümölcsei”

Ez a munka évtizedek alatt többszörös gyümölcsöt érlelt. Egyrészt magát a szépen, egyenletesen termő ültetvényt. Másrészt hitelességet a főfoglalkozásomhoz, mint növényegészségügyi szakember. Egészen más véleményt alkotni, szaktanácsot adni, ha azt a saját gyakorlatunk tükrében tesszük.

Akik működtetik

Vállalkozásunk sikere és hitelessége mögött egy egész élet munkája és egy összetartó család áll, aki mindezt megálmodta. 2016 nyarán a főhivatási munka befejeztével végképp „a barackos” lett a színtere a szakmai tevékenységemnek. Annak a munkának, amiben mindvégig elengedhetetlen társam a feleségem, Kati, akivel egymást segítve és támogatva, közösen meghozott döntések és elhatározások révén haladunk ezen az úton.

Nagy öröm számomra, hogy mostanra már fiam is csatlakozott és közös erőt fektetünk családi gazdaságunkba. Az alábbiakban az Ő szavait idézem:

„Együtt élsz, lélegzel a természettel! – ez az az érzés, ami hatalmába kerít, mikor kint vagyok a “barackosban”. Szemet gyönyörködtető látvány, ahogy a gyönyörűen megművelt sorok gyümölcsfái, melyeket Édesapám nagy odafigyeléssel és szeretettel gondoz és nevel, hozzák a lédús, zamatos, mosolygós gyümölcseiket. Öröm és boldogság tölt el, amikor látom Őt a gyümölcsösben. Lenyűgöző az a szeretet és gondviselés, ahogy a gyümölcsfákhoz viszonyul és mindaz, amit Édesanyámmal együtt közösen nap mint nap véghezvisznek. Mindez a kitartó fáradozás, alázatos, szeretettel teli munka meglátszik minden egyes gyümölcsön, ami megterem, illetve mindenben az élet más területén is. Ez a szeretet kíséri az életemet is, amiért hálával vagyok irántuk és a rengeteg munka iránt, amit végeznek éjt nappallá téve…Köszönöm!

Úgy gondolom, hogy a jövő mindenképpen kedvez a családi vállalkozásoknak és a saját magunk által megtermelt árunak. Nagy lehetőséget látok benne és szeretném fejleszteni, bár ennél nem lehet jobbat és szebbet csinálni, de büszkén és boldogan folytatom, amit elkezdtek.”

Értéket teremteni a megfelelő hozzáállással

Természetesen szem előtt tartjuk munkánk során a fenntarthatóságot és a felelős munkavégzést. Fontos számukra a környezetkímélő tudatos gazdálkodás, ezért környezetkárosítás, vegyszerek és más mesterséges anyagok nélkül, azaz felelős hozzáállással gazdálkodunk, hogy a minket követő generációk is élvezhessék munkánk “gyümölcsét”.

Gyümölcsfarmunk: